Opleiding van ons personeel

Bij het tekenen van het contract ontvangt elke werknemer het
huishoudelijk reglement waaraan hij/zij zich dient te houden. Tevens dient iedere werknemer zich te houden aan de huisregels van het hotel waar hij/zij werkzaam is. Het niet naleven van deze huisregels kan leiden tot ontslag. Iedere werknemer is verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen.

Al onze nieuwe medewerkers worden opgeleid in het hotel waar zij geplaatst zullen worden. De room attendant in opleiding zal worden getraind door een ervaren professional. Deze professional is gewend de werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren. Het aantal schoon te maken kamers wordt dagelijks opgevoerd zodat de trainee geleidelijk went aan de normale werkdruk. In de loop van de week werkt de trainee steeds meer zelfstandig.

Bij vakantie of ziekte van een werknemer wordt, indien nodig, voor vervanging gezorgd.

roomattendant